Mats Lindahl har haft diabetes sedan han var två år. Som ung fick han höra att han skulle bli blind, amputerad och impotent i vuxen ålder.
– Det var ganska deprimerande. Jag tänkte att jag skulle leva tills jag blev 50 år.

Läs hela artikeln i Hjärt-lung.se här : http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=97197